ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ & ΤΡΟΠΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

seed oils

Παραγόμενα ραφινέ έλαια χύδην και τυποποιημένα:

 • Σογιέλαιο, μη γενετικά τροποποιημένο
 • Σογιέλαιο, γενετικά τροποποιημένο
 • Ηλιέλαιο
 • Καλαμποκέλαιο
 • Βαμβακέλαιο
 • Κραμβέλαιο
 • Φοινικέλαιο
 • Παλμολεΐνη μονής και διπλής κλασμάτωσης
 • Στεαρίνη
 • Φοινικοπυρηνέλαιο
 • Καρυδέλαιο
 • Πλήρως υδρογονωμένα, trans-free έλαια
 • Μερικώς υδρογονωμένα έλαια
 • Μείγματα φυτικών λιπών και ελαίων κατά παραγγελία
 • Υποκατάστατα cocoa butter

Τα ανωτέρω προϊόντα δύνανται να διατεθούν και σε ακατέργαστη μορφή.

Ως μέλος του “Roundtable on Sustainable Palm Oil” (RSPO), η εταιρεία μας μπορεί να προμηθεύει φοινικέλαια με πιστοποιητικό RSPO, που έχουν παραχθεί με πιστοποιημένες αειφόρους πρακτικές.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από τον Οργανισμό “International Sustainability and Carbon Certification” και διαθέτει σπορέλαια για biodiesel με πιστοποιητικό ISCC. Με το πιστοποιητικό αυτό τεκμηριώνεται η αειφορία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής σπορελαίων για biodiesel καθώς και η μείωση της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (Green House Gas), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕC (Οδηγία RED).